Polityka prywatności i cookies

Dane osobowe

1. Dane osobowe są zbierane w związku z korzystaniem ze strony www.aravel.pl, a także w związku dokonywania, realizacji i zabezpieczenia podczas rezerwacji i pobytu w apartamencie, w niezbędnym do tego zakresie.

2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji rezerwacji, a później przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3. Osobom udostępniającym swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Osobom udostępniającym swoje dane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi bezwzględny warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

6. ARAVEL przetwarza w celu dokonania i realizacji rezerwacji następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), numer dokumentu tożsamości, numer i data ważności karty kredytowej

7. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

8. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.aravel.pl oraz podczas procesu rezerwacji i zakwaterowania w apartamencie jest firma ARAVEL Katarzyna Boczek, z siedzibą przy ul. Kościuszki 51B/8 we Wrocławiu, NIP 8862835652.

9. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w ARAVEL Katarzyna Boczek jest właściciel firmy.

10. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

11. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.

„COOKIES”

W związku z korzystaniem z witryny www.aravel.pl, zbierane są pliki typu „cookies”, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Aravel. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

1. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Tym celem jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych na potrzeby administratora strony.

2. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies”, poprzez wybranie odpowiednich ustawień swojej przeglądarki, jednak należy mieć na względzie, że swobodne korzystanie wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe lub ograniczone.

3. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmują

a) „cookies” niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony, np. dokonania rezerwacji lub opłat, gdy uruchomiona zostanie możliwość rezerwacji online,

b)  „cookies” zapamiętujące ustawienia strony, np. automatyczne uzupełnianie pól formularzy,

c) „cookies” wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, dokonywanej przez Google Analytics, narzędzia udostępnianego przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

4. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi użytkowników, ani wykonywał jakichkolwiek ich kopii . Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów

5. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych w formie zbieranej przez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera i które są wykorzystywane przez witrynę oraz mogą je w każdej chwili usunąć.

6. Używkownikom przysługuje prawo do usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.