Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa warunki rezerwacji i pobytu w Apartamentach Aravel (dalej Aravel). Dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Umowa

Umowa pomiędzy Aravel a Gościem dotyczy wyłącznie świadczenia usług noclegowych, wynajmu apartamentu, wynajmu miejsca postojowego oraz świadczenia usługi sprzątania apartamentu.

Wszystkie apartamenty są umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, telewizor, jest w nich dostęp do bezprzewodowego internetu.

Apartamenty sprzątane są po każdym wyjeździe gościa, a podczas długich pobytów raz na 7 dni. Sprzątanie obejmuje wymianę pościeli i ręczników.

W cenie wynajmu apartamentu uwzględnione zostały opłaty za wszystkie media (elektryczność, woda, ogrzewanie, internet).

3. Rezerwacja 

3a. Rezerwacji można dokonać poprzez email lub telefoniczne, kontaktując się z Recepcją Aravel.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata, w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji, zaliczki za pobyt, wynoszącej 30% wartości rezerwacji. Aravel ma prawo zażądać zaliczki wynoszącej 100% wartości rezerwacji na wybrane przez siebie terminy, o czym informuje Gościa w momencie dokonywania Rezerwacji.Zaliczki nie podlegają zwrotowi w przypadku anulacji rezerwacji przez Gościa.

3b. Wynajmem apartamentu na okres dłuższy niż 30 dni zobowiązuje obie strony do podpisania umowy, w której określone zostaną warunki najmu.

3c. Płatność za nocleg następuje w dniu przyjazdu (pomniejszona o wpłacona zaliczkę). Płatność nie jest  zwracana, nawet jeśli Gość skróci swój pobyt.

4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

Zakwaterowanie: od godziny 15:00.

Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Goście zobowiązani są do opuszczenia apartamentu do godziny 11:00.

Warunkiem odebrania kluczy do apartamentu jest okazanie dokumentu ze zdjęciem, podanie danych karty kredytowej jako zabezpieczenia rezerwacji oraz podpisanie karty rezerwacyjnej. Zakwaterowanie odbywa się w Recepcji Aravel. 

5. Ceny

Aravel ma prawo do zmiany cen w dowolnym okresie. Cena za rezerwacje zawarte przed zmianą ceny (niezależnie od tego, czy cena została podniesiona czy obniżona), pozostaje bez zmian. 

6. Dzieci

Dzieci w każdym wieku są mile widziane. 

7. Zwierzęta

Zwierzęta nie są akceptowane. Jeżeli wbrew zakazowi w apartamencie przebywać będą zwierzęta, Aravel ma prawo zerwać umowę świadczenia usług noclegowych i nakazać opuszczenie apartamentu Gościom bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt. 

8. Siła wyższa

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Aravel, nie jest możliwe zakwaterowanie w wybranym przez Gościa apartamencie, Aravel ma prawo do zakwaterowania Gościa w innym apartamencie, w tym samym lub wyższym standardzie. W przypadku, gdy bezpieczeństwo Gościa jest zagrożone z przyczyn niezależnych od Aravel, Aravel ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy. Opłata za pobyt jest zwracana Gościowi, z potrącenie opłaty za już wykorzystane noclegi.

9. Goście zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad pobytu: 

9a. Podczas każdego wyjścia z obiektu Goście zobowiązani są do zamknięcia wszystkich okien oraz drzwi wejściowych do apartamentu. Prosimy też o wyłączenie świateł. 

9b. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Kara umowna za palenie tytoniu wynosi 500 zł. 

9c. W apartamencie obowiązuje zakaz urządzania imprez. Cisza nocna obowiązuje na terenie całego obiektu od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego. W przypadku zakłócania ciszy nocnej każdorazowo wezwana zostanie Policja, a Aravel ma prawo zerwać umowę świadczenia usług noclegowych i nakazać opuszczenie apartamentu Gościom bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt. Kara umowna za zakłócanie ciszy nocnej, poza mandatem wystawionym przez funkcjonariusza Policji, wynosi 1000 zł. 

9d. W apartamencie po godzinie 22 mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone jako korzystające z noclegu w Aravel. W przypadku przebywania w apartamencie po godzinie 22 osób trzecich, Aravel ma prawo zerwać umowę świadczenia usług noclegowych i nakazać opuszczenie apartamentu Gościom bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt. 

9e. Zwierzęta nie są akceptowane. Jeżeli wbrew zakazowi w apartamencie przebywać będą zwierzęta, Aravel ma prawo zerwać umowę świadczenia usług noclegowych i nakazać opuszczenie apartamentu Gościom bez zwracania należności za niewykorzystany pobyt. 

9f. Kara umowna za zgubienia kluczy do apartamentu: 300,00 zł, zgubienie pilota do garażu podziemnego: 150,00 zł. 

10. Szkody

Gość zobowiązuje się do uregulowania należności za wszelkie szkody wyrządzone w apartamencie lub budynku i jego otoczeniu, przez Gościa lub osoby przez niego zaproszone oraz z tytułu wymienionych w regulaminie kar umownych, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą (w tym celu wyraża zgodę na pobranie należności przez Aravel z konta podanej przy rezerwacji karty kredytowej). 

11. Pozostałe kwestie

W przypadkach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.